BouwProfs

De bouw online verbonden.

Gaat de overgang van lineaire naar circulaire bouw de bouw op de kaart zetten als innovatieve sector?

Innovatie in de bouw, in onze BouwProfs Linkedin groep woedt al enige tijd een bijzonder boeiende discussie over dit thema. In een eerder artikel op BouwProfs refereerde ik al naar een onderzoek waaruit bleek dat de bouw nog altijd een zeer behoudend bolwerk is en gerekend moet worden tot de minst innovatieve sectoren van Nederland.

Toch leeft het thema innovatie enorm in de bouw. Dit blijkt wel uit de inmiddels meer dan 100 reacties op mijn vraag hoe we het tij nu eindelijk eens gaan keren en hoe we ervoor gaan zorgen dat onze branche innovatiever gaat worden.

Een reactie die mijn aandacht trok was die van Maarten Wiersma. Zijn stelling luidt: innovaties die er toe doen zijn innovaties van lineaire bouw naar circulaire bouw. Je kunt ook zeggen van korte termijn bouwen naar lange termijn bouwen.
Innovaties binnen het huidige lineaire bouwen gaan over efficiëntie. Best knap, maar ze leveren niets meer op.

Volgens Maarten zijn de volgende percentages terugbrengen naar 0 (nul) pas echt innovatief: 

  • De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van alle afval. (25.000.000.000 kg per jaar) 
  • De bouwsector is verantwoordelijk voor 50% van de CO2 uitstoot.

Dit zette mij aan het denken. Zijn we met z'n allen op de verkeerde manier aan het innoveren? Moeten we innovatie vooral in het licht gaan zien van het overbrengen van lineaire bouw naar circulaire bouw? En gaat dat onze sector helpen om voortaan boven in de lijstjes te komen van de meest innovatieve sectoren van Nederland?

Weergaven: 1489

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Circulair of de "spiralen" economie? Om het economisch interessant te maken zul je zowel rest producten uit een andere tak dan die van jou op moeten kunnen nemen. Voorbeeld; z.g. "Activated Paper Recycled Minerals" uit de papier industrie (CDEM) zouden met open armen door de beton industrie moeten gebruikt kunnen worden, terwijl fijn materiaal uit beton recycling weer in de wegenbouw terecht zouden moeten komen etc.

Tweede punt; Regelgeving is nog steeds een grote belemmering. Bestaat consensus innovatie zoals dit door commissies bij de CEN of EOTA nodig is? En hoe lang duurt een dergelijk proces? We zullen van certificering volgens normen die zeer traag tot stand komen en innovaties verstikken naar het verificatie systeem moeten. www.univerde.nl

 

De transitie naar circulair is noodzakelijk op de langste termijn. Sceptici die nog steeds niet inzien dat de grondstoffen die de aarde biedt eindig zijn en noodzakelijk voor het overleven van de mens als soort, zijn letterlijk niet van deze wereld. 

Verwar circulair niet met lineaire recycling. Veel voorbeelden van 'circulair' zijn in feite niets anders dan een vorm van downcycling. Van virgin grondstof naar 1e verschijningsvorm (1e cycle) daarna in 1 of meerdere verschijningsvormen van lagere en/of vervuilde kwaliteit om vervolgens te eindigen als 'thermische recycling' oftewel gewoon verbranden dus.

Circulair is niet het minder-slecht-maken van lineair, maar het opzettelijk, (theoretisch) oneindig maken van de cyclus, onafhankelijk van de verschijningsvorm. Circulair is ook onafhankelijk van de financieringsvorm. Alles huren of performance-lease heeft geen enkele relatie met circulair, hoe aantrekkelijk het ook zou zijn om de transitie vorm te geven, alleen maar door een einde te maken aan 'bezit'. 

Dat de bouw nog niet circulair is of binnenkort wordt is een understatement. Wanneer onderstaande definitie waar is voor een project mag het circulair heten:

De som der toxisch vrije grondstoffen, ingezet om een project te realiseren, onafhankelijk van de verschijningsvorm, zal post consumer met behoud van kwaliteit kunnen worden ingezet voor toekomstige projecten.

Energie is het hoofdthema van 'duurzame' projecten. Maar gezien het veelal gaat over het beperken van fossiele energie kun je als feit stellen dat elk project gericht op fossiele energiereductie per definitie niet duurzaam is. Denk er even over na. Feit: Fossiele grondstoffen zijn eindig. Het gebruik ervan als brandstof is niet hernieuwbaar (feitelijk wel als je wat 'langer' de tijd hebt) Feit: het gebruik van fossiele brandstoffen kan nooit circulair gerealiseerd worden. Feit door te blijven innoveren richting reductie blijft de innovatie richting hernieuwbaar achter of loopt op zijn minst vertraging op. 

Stel dat we op het moment zijn aangeland dat we overgegaan zijn op hernieuwbare energie van de zon, goedkoop, schoon en oneindig beschikbaar voor iedereen. Alle technieken voor reductie zijn dan overbodig. Vooral isolatie en alles wat daar aan technologie en regelgeving bij hoort. Hoezo wonen en werken in een ongezonde condoom met een schamele poging tot zuivere lucht uit een volumineuze installatie? Ramen open en de verwarming aan! 

Start nu met circulair denken en bouwen en neem de overtreffende stap naar duurzaamheid als uitgangspunt. Mijn ervaring is dat het ultieme makkelijk en goedkoper te realiseren is dan conventioneel met een duurzaam sausje.

Circulaire transitie in animatie filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=g3iCqQ53nUQ

Ben het eens met René wat betreft financiering en betalen voor gebruik en dergelijk, daar is niks duurzaams aan, het is slechts het afschaffen van bezit.

Ik loop tegen allerlei problemen op als ik mij het concept circulaire economie eigen wil maken. Ik ga hieronder daarom even kort door de bocht, mogelijk dat het negatief overkomt, maar ik wil het concept juist verder brengen.

Dus: wat is de circulaire economie?

Wat is er mis met cradle-to-cradle of life-cycle?

Waarom een term als 'de circulaire economie' als het hier slechts gaat om de life-cycle van grondstoffen? Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van productie processen, met ketenverantwoordelijkheid, keten management, verkrijgen van grondstoffen en dit efficiënter maken zodat, ja, kosten worden bespaard, prijzen kunnen dalen en een concurrentie voordeel kan worden behaald. In feite een technische oplossingen omdat er een economische noodzaak is om op grondstoffen en dus geld te besparen. Crisis helpt daarbij. Dit is niet nieuw, voor de bouw mogelijk innoverend? Of: te laat?

Waarom grondstoffen hergebruiken in de bouw?

omdat er een heleboel moet worden gesloopt of gerenoveerd, omdat er te veel is gebouwd, en slopen kost geld. Daar moet worden geïnnoveerd. Zorgen dat sloop 'afval' waarde heeft. Dat betekend een vraag creëren voor sloop afval.

Wat is dan wel nodig?

Dat als er iets nieuws wordt gebouwd, wanneer daar weer behoefte aan is, er rekening wordt gehouden met de sloopwaarde. Daar is mogelijk een Lyfe Cycle Analysis voor nodig. Maar: er wordt niet zoveel nieuw gebouwd, zeker geen kantoren.

Dat nieuwe materialen worden verzonnen uit sloopafval waardoor sloop waarde krijgt, waardoor incourant vastgoed waarde krijgt door de grondstoffen dat het bevat, waardoor er een nieuwe dynamiek ontstaat van sloop en hergebruik, en er kansen zijn voor nieuwbouw.

Dit is gewoon ouderwets gebaseerde neoklassieke economie, met lineaire economische modellen gebaseerd op vraag en aanbod waar een prijs uit voorkomt. Een prijs voor slopen en voor de materialen die daarbij vrijkomen, een markt creëren. Daar is geen nieuw economisch model voor nodig.

Wat is de circulaire economie dan nog meer of minder? Wat voegt het toe? Hier zou ik graag antwoord op willen hebben.

Ik heb nog geen wetenschappelijke onderbouwing (ondanks het USI) voor het concept circulaire economie of lineaire economie gevonden en ik kom er maar niet uit waarom de circulaire economie zo bijzonder is en dus anders van wat we nu doen of al bestaat. Ik wil dat wel en voorkomen dat het een leeg begrip wordt.

Een beetje als antwoord op René de Klerk
Als alle kolen en olie en gas is verbrand hebben we nog alleen nog maar CO²

De koolstof verdwijnd niet in een gesloten systeem "aarde"

Geen auto die dan meer rijd we leven dan als de Amish met astma vanwege het klimaat teruggetrokken op berghellingen vanwege de zeespiegelstijging.

Verder denk ik wel in cirkels die "ronddraaien" die ook voordeel op leveren.

En niet alleen in een soort van eenrichting denken (liniair)van enkel "zakken vullen" wegwezen.

hoewel?

Bij de minst inovatieve sector spelen de mensen elkaar de "Zwarte Piet" toe.
(Wat schuld betreft.)
Even "out of the box" wat betreft de boxen / dozen / pakjes bezorging van Z.P.
Hij kan de daken ook niet meer op vanwege al die zonnepanelen die breken als hij er op loopt.
Maar nu even wat serieuzer.
Pas geleden heb ik honderdvijftig vierkante meter doorzichtpolyester platen neergelegd met gegalvaniseerde betonmatten er over heen waar wel over gelopen kan worden.
Zonnepanelen kunnen eronder opgehangen worden. 
Dat is goedkoper i.v.b. weer en wind.
Beter zou nog glas zijn.
Omdat ik nog aan het uitbreiden ben zoek ik niet te dure kleine glazen plaatjes.
(30X40cm.) Floatglas gelaagd die hier tegenaan kunnen concureren.
De grondstof is goedkoop koud-gewalste profielen kosten ook weinig.

De bewering dat de bouw de meest vervuilende industrie is klopt niet en is dingen een beetje dramatiseren. Intensieve landbouw en veehouderijen zijn pas echt vervuilend voor het milieu. Natuurlijk draagt de bouw ook zijn steentje bij aan de milieu vervuiling, net als andere sectoren dat ook doen. Los daarvan dient de bouw wel zijn verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van grote afvalstromen. Daar zit meteen een financiële prikkel aan vast, dus waarom het al niet meer gebeurd begrijp ik niet

Waarom het niet meer gebeurt? In mijn gebied, beton, zijn er een aantal redenen waarom beton niet op grote schaal ge-upcycled wordt (wel ge down-cycled voor wegenbouw);

1. zand en grint is goedkoper dan gerecycled granulaat en, nog voornamer, stabiel in prijs en fluctueert ten minste niet zo sterk,

2. Regelgeving heeft problemen met de grotere hoeveelheid fijn materiaal,

3. Het meng granulaat (beton, bakstenen, keramische tegels) wordt niet door de beton industrie opgenomen, die roepen de baksteen en tegel fabrikanten op dit zelf te doen.

4. Gebrekkige kennis in het algemeen bij alle participanten. 

Boudewijn Piscaer zei:   Waarom het niet meer gebeurt?  

Zelf vind ik dat ook zonde van het materiaal.

Materiaal.

Een richting naar > aval.  Of steeds opnieuw > bruikbaar. Dat is de vraag.

Met de minste op-werkkosten

Om een keuze te maken in beton wat zijn waarde behoud en herbruikbaar blijft kom ik alleen op het massa product stelconplaten 2X2 meter voor weinig geld. Altijd naderhand nog bruikbaar.

Dit materiaal lijkt me samen met staal altijd herbruikbaar. Het kan voor een verdiepingsvloer gebruikt worden lijkt me. Als het staal ontwerp zich hier aan aanpast.  (Ik weet nog een mooie partij ergens.)

Bij apparte mooie beton ontwerpen die een ander niet wil om wat voor reden dan ook.  Dan . . . .

Hoe vaak wordt er niet gezegd dat beton vorstschade heeft en dan niet meer betrouwbaar is.

Over staal / ijzer wordt dat nooit gezegd. Dat buigt eerst voordat het breekt.

De betonnen palen van de Scheveningse pier met de rest van het bouwwerk wat voor een drama is dat alle jaren als bouwwerk niet geweest.?

Interessant. Hoe zouden deze issues opgelost kunnen worden?

1. Waarom is zand en grint goedkoper dan gerecycled granulaat? (Zand en grint niet schaars in deze regio? Kosten verwerking gerecycled granulaat? Waarom fluctueert granulaat in prijs, ander gebruik? Is dit anders in andere landen/ regio's?)

2. Welke regelgeving is een probleem en waarom?

3. ?

4. Welke participanten in het bijzonder en welke kennis?

En eigenlijk: welke innovatie is nodig om vooral het eerste punt op te lossen?


Boudewijn Piscaer zei:

Waarom het niet meer gebeurt? In mijn gebied, beton, zijn er een aantal redenen waarom beton niet op grote schaal ge-upcycled wordt (wel ge down-cycled voor wegenbouw);

1. zand en grint is goedkoper dan gerecycled granulaat en, nog voornamer, stabiel in prijs en fluctueert ten minste niet zo sterk,

2. Regelgeving heeft problemen met de grotere hoeveelheid fijn materiaal,

3. Het meng granulaat (beton, bakstenen, keramische tegels) wordt niet door de beton industrie opgenomen, die roepen de baksteen en tegel fabrikanten op dit zelf te doen.

4. Gebrekkige kennis in het algemeen bij alle participanten. 

We hebben 50 jaar onveranderbare monofunctionele  gebouwen gemaakt, als gebouwen gem. 50 jaar mee gaan, dan hebben we daar nog 50 jaar last van. Heel veel sloopmateriaal waar we bijzonder slim mee om moeten gaan.

Nieuwe studierichting 'Volwaardig Hergebruik Gebouwen' ? of een  Upcycle Academie?

Maar dan wel vanaf NU circulaire gebouwen maken. Dat is heel goed mogelijk.

Zijstraat:

De bankensector zit zwaar in de beklaagdenbank omdat gewoekerd werd en wordt met geld van anderen.

Straks moet de bouwsector aanschuiven in de beklaagdenbank omdat de sector woekert met fossiele brandstof en grondstoffen die ook van anderen zijn. (toevallig hebben wij de poen om het ons toe te eigenen). Schreef eerder ergens dat een accu op straat zetten al een milieudelict is in Nederland.

 

25.000.000.000 kg per jaar is heel veel, het is niet verstandig om dan gauw naar andere sectoren te kijken. Wie betaalt eigenlijk deze materiaal-, lees ook kapitaalvernietiging.... juist de eindgebruiker van een gebouw, voor een huishouden zo maar € 250,-- per maand. 

 

De hele bouwsector moet heel hard uithuilen, en opnieuw beginnen.

Circulair bouwen is een technisch en praktisch probleem, wie zijn goed in het oplossen daarvan? juist de praktische partijen, de aannemers!!, wie had dat gedacht. Dus aannemers pak deze rol, neem het voortouw, bedenk hoe je dat moet doen, je mag mij ook een keer bellen.

O ja, hoe je het doet kan belangrijker zijn dan waarmee je het doet:

Je kunt met niet duurzame materialen reuze duurzame bouwwerken maken. ( veranderbaar demonteerbaar bouwwerk van 300++ jaar)

Met gecertificeerde materialen kun je slechte bouwwerken maken.

Tot slot:

Het allermooiste is natuurlijk als de materialen ok zijn,  en de manier waarop ook.

Bijna met je eens. Wel duurzame materialen - geen duurzaam project klopt, Andersom klopt het niet. 300++ lijkt veel, gezien op de conventionele horizon. Maar de circulaire economie mag pas genoemd worden bij (theoretisch)oneindig gelijkwaardig behoud. Verder nog de gezondheid voor gebruiker in die 300++ jaar. Die moet drastisch omhoog. De meest durable materialen kunnen zomaar ook de meest toxisch zijn. Als je dat niet uitsluit heb je straks de circulaire toxische economie

Gebruik gewoon het bouwmateriaal wat voorhanden is, niet te moeilijk doen.

milieudelict . . . . . circulaire toxische economie

Zoek eens op :

Cr toxic element ... de geleerden komen er zelf niet uit.

en dan zijn er nog wel meer scheikundige elementen die overal aanwezig zijn.

In Planten, hout,van nature en dan in delfstoffen . . . Geen bouwmethode blijft
gespaard.

Alles zit overal.

Zo heb ik een verchroomd doosje uit China al een paar keer goed afgewassen het blijft
stinken hoe kan dat? Zware metalen? (Van zilver is het bijvoorbeeld bekend dat het
reuk+smaak kan versterken.)

Voor mij nog geen reden om met mijn handen te gaan eten M.A.W. terug naar een
primitief stadium.

Kleine aanvulling op 300++ jaar:

Het is heel goed te doen:

Circulair ontworpen en geconstrueerde bouwwerken die 300++ jaar kunnen mee veranderen met het veranderende gebruik, daarna wellicht overbodig zijn, en netjes getransformeerd kunnen worden in een materiaalmijn i.p.v. een puinhoop.

Als een Circulair Bouwwerk 25 jaar nodig is, dan is dat ook goed. Bomen gaan 300 jaar mee of 25 jaar, maakt niet uit zie hieronder.

Op deze manier is er dus ook (gelukkig) geen verschil meer tussen een tijdelijk- en een permanent bouwwerk. De stalen containers kunnen dan blijven doen waarvoor ze ontworpen zijn: juist goederenvervoer.

Heb een lezing gehouden op het inspiratiefestival Lets Gro over het 'Oefenen met de Circulaire Samenleving.  Tijdens het maken van de sheets kwam ik tot het volgende inzicht:

Vanuit het Circulaire perspectief is de lineaire bouwsector ongeordend en daardoor helemaal dichtgetimmerd met niet meer te vatten regelgeving, certificaten, labels, patenten, concepten, e.d. in een poging nog wat te stroomlijnen.

De natuur is onsociaal en niet romantisch.

Het  'materiele ontwerp' is fenomenaal, daardoor functioneert de natuur 100% zonder organisatie en zonder planning. (mag ook wel na een paar miljard jaar research :-))

Nou komt ie:

Circulaire Bouwwerken hoef je niet te organiseren en te plannen.

Gewoon bouwen wat je nu denkt nodig te hebben, en bij gewijzigde omstandigheden probleemloos het bouwwerk aanpassen steeds maar weer.

Tot slot:

What's in a name: Je leest doorlopend over de (lineaire) bouwkolom.

Bijlagen:

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+