BouwProfs

De bouw online verbonden.

Als een bouwteam goed wil gaan functioneren dan moet de aannemer ook bij de adviseurs van de opdrachtgever gerekend worden. Mijn ervaring is dat zeer weinig aannemers zichzelf (willen) zien als gelijkwaardige partner binnen het bouwteam. De meeste aannemers zien werken met een bouwteam nog in de traditionele zin. Afwachten wat de architect opstelt (technische omschrijvingen en tekeningen) en daar achteraf pas op reageren. Dit kost veel tijd en frustratie maar 'zo doen we het altijd dus nu ook'.

Aannemer is de enige die voorfinanciert

Waarom aannemers dat doen is duidelijk. Tijd is geld en hoe duurder het gebouw, hoe hoger de omzet. De aannemer is de enige binnen het bouwteam die aan voorfinanciering doet. Pas tijdens de uitvoering wordt de voorinvestering teruggezien. Deze voorfinanciering kost de aannemer ook geld die de opdrachtgever terugziet in de verrekening 'algemene kosten'. Dit is een post die niet erg inzichtelijk is en daardoor een (terecht) punt van discussie voor de opdrachtgever is.

Aannemer moet transparant worden

Mijn idee is om dit definitief af te schaffen. Betaald moet er toch maar dan moet het ook helder zijn waarvoor er betaald wordt. Zie de aannemer als adviseur net als de bouwmanager, architect, constructeur en W- en E- adviseurs. Laat de aannemer ook een mooie offerte opstellen voor zijn 'algemene kosten'. Vanaf het voortraject tot de oplevering net als de andere adviseurs. Geen gezeur meer welke inbreng de aannemer heeft. Nee, in de offerte staat dit helder en duidelijk voor welke prijs. Samen met de open begroting geeft dit de opdrachtgever veel duidelijkheid. Om gelijkwaardigheid te creëren binnen het bouwteam lijkt mij dat dit de toekomst heeft.

Deze discussie is gestart door 
Ietsen Bakker in de BouwProfs 
Linkedin groep. 

Ietsen is eigenaar van
IBbouwmanagement.

Meer weten over UAV 2012? Volg dan nu deze tweedaagse cursus!

Weergaven: 1662

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Waarom niet verder denken en de aannemer als adviseur betrekken in een bouwteam en de gehele inkoop/uitvoering vanuit het bouwteam regelen? Kan de aannemer een (advies)offerte opstellen voor deelname ontwerp en begeleiding/organisatie uitvoering, gelijk aan de architect, constructeur, bouwmanager en installatieadviseur.

Gezien het feit dat aannemers steeds minder personeel in dienst hebben en de post onderaanneming steeds hoger wordt, is dit misschien wel de oplossing voor het gebrek aan vertrouwen omtrent de bouwkosten en prijs/kwaliteitsdiscussie.

Ik denk dat de rol van de huidige aannemers binnenkort is uitgespeeld.

De aannemer zoals we die nu kennen heeft geen toegevoegde waarde meer of misschien wel meer negatieve waarde, deze is economisch gestuurd.

We gaan toe naar bouwen zonder aannemer, is al realiteit, of een aannemer die een ondergeschikte rol heeft.
In NL heeft de aannemer nog 90% invloed, dat moet naar 10% anders kunnen we niet de energieneutrale woningen krijgen die we hebben moeten. Nul op de meter is de norm. @energiesprong
Fabrikanten gaan hun eigen producten op de bouwplaats verwerken.
Opdrachtgevers gaan zelf zaken doen met architect, installateur, materiaalleverancier en adviseur.

Dat is mijn toekomstbeeld de komende 5 jaar.

De vraag zou primair moeten zijn wat je van een aannemer verwacht in een bouwteam?

Uitvoeringsdeskundigheid? -> het moet wel heel exotisch zijn willen de adviseurs dit deel niet aan kunnen; voor 90% van het werk is niet perse vooraf uitvoeringsdeskundigheid nodig.

In mijn optiek is de bouwteam-aannemer vooral aan boord gekomen om vooraf de prijs af te hechten; prijs-zekerheid dus. En om de laatste loodjes mee te engineren zodat meerwerk sterk beperkt blijft of dat de aannemer daar moreel voor aansprakelijk is.

Als we het met elkaar eens zijn dat prijs en prestatie met elkaar te maken hebben is het vooraf afhechten van de prijs een garantie op het inleveren van kwaliteit. 

Bouwteamgedachte alleen koesteren bij die 10% van de werken die echt lastig zijn. Voor het overige gewoon een goede uitvraag maken (dat mag, bij voorkeur, ook een DBFMO-variant zijn !!) en de markt zijn/haar werk laten doen. 

De aannemer staat hier centraal wat betreft de vraagstelling maar dat doet tekort aan de algemene problematiek. Elke adviseur/expert zou vanuit expertise in een (bouw)team moeten zitten. En volgens mij is het echt niet zo dat juist een aannemer altijd voorfinanciert als enige partij. Denk aan opdrachtgever, (plan)ontwikkelaar, niet te vergeten gebruiker... Ook een architect zou niet leidend mogen zijn in een (bouw)team. Eerst concept en uitgangspunten, dan plan, dan pas tekenen als co-creatie van adviseurs. Scheelt uiteindelijk een hoop tijd en miscommunicatie en uiteindelijk krijg je een beter plan, want beter doordacht en meer coherent. Wat, als we er eens vanuit zouden gaan dat iedereen kost wat hij/zij kost? Is de bouw daar klaar voor?

Mijn ervaring is dat de aannemers ook alleen maar transparanter willen gaan werken.

We moeten dan wel eerst stoppen met "ouderwets" te denken en de aannemer de rol geven die hij toekomt. Op basis van vertrouwen en openheid moet er dan gewerkt gaan worden als gelijkwaardige partners.

Tegenvallers en meevallers worden dan binnen het team opgevangen. Immers, een ieder is deelgenoot.

Dit betekend dan stoppen met selectie op basis van laagste prijs. Maar zijn de opdrachtgevers daar klaar voor?

Inmiddels zijn met die constructie de nodige ervaringen opgedaan, onder andere tussen een aantal corporaties en aannemers.

Nog even een laatste opmerking;

Op dit moment bepaald hier de aannemer welke installateur, schilder, grondwerker, enz. de werken uitvoert en tegen welke prijs.

Wanneer opdrachtgever zelf gaat kiezen, gaat de bouwprijs omlaag ofwel meer waar voor dezelfde prijs. 
In Belgie, waar nu uitsluitend energieneutraal gebouwd word, zie je dit al volop.

Laten we meer over de grenzen kijken, daar lopen ze 5-10 jaar op ons voor!

Het kiezen van (onder-) aannemers heeft alles te maken met marktwerking. En dat is een kwestie van een goede uitvraag (ook als je dat 'zelf' wilt doen). De kunst is om de (onder-) aannemer te vinden die het meeste trek in het werk heeft. Diegene die dat het beste kan heeft de beste prijs.

Het automatisme 'Wanneer opdrachtgever zelf gaat kiezen, gaat de bouwprijs omlaag ofwel meer waar voor dezelfde prijs' is niet meer dan stemmingmakerij, en heeft alleen met inkoop te maken en al zeker niet of het om een bouwteampartner gaat (of niet) waar deze discussie eigenlijk over gaat.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+