BouwProfs

De bouw online verbonden.

droge lucht bij ventileren middels balansventilatie met warmteterugwinning

We horen nogal eens de klacht dat een WTW installatie zou zorgen voor drogere lucht in woningen.

Doch er wordt slechts geventileerd met buitenlucht en toch geen vocht onttrokken aan deze buitenlucht.

Hierdoor kan de relatieve luchtvochtigheid in een woning toch niet anders zijn dan wanneer er middels ventilatieroosters geventileerd wordt?

Weergaven: 13338

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als door het toepassen van WTW de luchtvochtigheid daalt bewijst dit in ieder geval dat het systeem goed werkt. De redenering van Wim Corvers is dan ook terecht aangaande het verband van binnenklimaat met buiten op het gebied van vocht.

Als de woning droger is kost opwarming minder energie.

Het is beter om wat te moeten bevochtigen dan om schimmels te krijgen bij teveel vocht.

Als de temperatuur beneden het vriespunt duikt vliegt het vocht de woning uit, let dan op o.a. piano's en antieke meubelen deze hebben toch wat vocht nodig.

Volgens mij klopt het droger worden wel, maar om een iets andere reden. De redenatie van Wim, zou alleen opgaan als inderdaad door ventilatie met wtw meer lucht van buiten naar binnen wordt gehaald, dan zonder wtw. Dit is echter helemaal niet vanzelfsprekend. Het wtw deel zorgt hier n ieder geval niet voor. Wat deze echter wel doet is koude lucht, opwarmen met de warmte van de af te voeren lucht, waardoor al in de wtw unit condensatie optreedt (vandaar dat deze units altijd een condensafvoer nodig hebben), wat dus via het riool nooit de binnenlucht bereikt. Dat maakt dat een wtw unit de lucht droger kan maken dan ventilatie zonder wtw.

Een WTW installatie wisselt geen vocht uit. Dit betekent dat in vergelijking met machanische afzuiging en natuurlijke luchttoevoer er bij gelijke luchthoeveelheden en gelijke binnentemperatuur er geen verschillen optreden in luchtvochtigheid. Tot zover de theorie.

De praktijk is dat bewoners bij lage buitentemperaturen (igv mechanische afzuiging) rooster, klepramen e.d. dichtzetten uit comfortoverwegingen. Er wordt dan aanzienlijk minder geventileerd.

Een WTW-installatie ventileert bij lage buitentemperaturen wel gewoon door. In vergelijking met mechanische afzuiging zal hierdoor een droger binnen klimaat ontstaan

Hallo Wim

De WTW onttrekt doorgaans bij woningen geen vocht. In de U-bouw wordt zelfs vaker vocht teruggewonnen door een warmtewiel. De RV en het vochtgehalte zijn echter twee verschillende zaken. Door de WTW kan de gemiddelde woningtemperatuur stijgen (vooral als niet wordt gestookt). Hierdoor neemt de RV af bij gelijkblijvend vochtgehalte. Een lage RV leidt op zichzelf niet tot klachten. De waarde mag gerust dalen tot 30 % of lager. De klachten komen meestal voort uit stof- en andere deeltjes in de lucht en statische elektriciteit. Deze oorzaken tegengaan is beter dan bevochtigen (goed schoonmaken etc). Niet ventileren als het niet nodig is, is ook wijsheid (dus alleen bij veel vocht -er komt ca 15 liter per dag in de woning- en bij muffe lucht). Als je toch wil bevochtigen is een goede keuze van planten een mooi alternatief.

Zoals Herman stelde, worden klachten over droge lucht niet veroorzaakt door de luchtkwaliteit. Met name zijn aerosolen en ultrafijn stof verantwoordelijk voor de perceptie van droge lucht. Boven een relatieve vochtigheid van 60 à 70 % "klonteren" deze samen met "waterdruppels". Hierdoor ontstaan er grotere deeltjes die niet zo diep ingeademd worden. Hierdoor hebben we er minder last van. Als de luchtvochtigheid daalt, dan krijgen we meer last van de aerosolen en ultrafijn stof.

Dat bevochtigen een positief effect op de perceptie van droge lucht kan hiermee ook verklaard worden.

Zoals Joest al aangeeft: Met een goede WTW-installatie zal waarschijnlijk meer geventileerd worden, omdat er minder risico is op comfortverlies. De luchtstromen storen minder snel.

Wil je droge lucht vermijden, kun je natuurlijk extra vocht toevoeren, maar dat kost altijd energie. Ook het verdampen van water door planten onttrekt warmte.

De lucht wordt minder droog als je de op te wekken warmte vooral uit straling laat bestaan. Dan kan immers bij gelijkblijvend comfort de luchttemperatuur omlaag en stijgt de RV vanzelf! Ook treedt er dan vanzelf minder warmteverlies door ventileren op.

Dag Wim

Aan het relaas van Herman wil ik nog toevoegen, dat, behalve ionen in de lucht, ook microbiële activiteit in filters of leidingen irritatie van luchtwegen kunnen veroorzaken. Dan wordt er vaak meteen van te droge lucht gesproken. Tijdig de filters van de WTW vervangen is dus ook zinvol.

Het ziet hem in ieder geval niet in het ontvochtingen van de lucht door de WTW unit. Alleen de naar buiten gaande lucht wordt ontvochtigd en de vrijkomende warmte wordt benut om de toevoerlucht op te warmen. Wat mogelijk een factor is is dat bij toepassing van een WTW unit de binnentemperatuur hoger is. Hierdoor daalt de relatieve vochtigheid.

Dat laatste had ik in de voorgaande bijdragen gemist maar klopt als een bus. Bij een buitentemperatuur van bijv. 10 graden C is bij de maximale RV van 100% (mist?) er 9,4 gram/m3 waterdamp in de lucht. Bij 20 graden zit er maximaal (RV is 100%) 17,28 gram/m3 waterdamp in lucht. Echter zit er 9,4 gram/m3 in de aangezogen buitenlucht, die zich vervolgens als RV = 9,4 : 17,28 = 0,54 x 100% = 54% bij 20 graden verhoud.

Het voorlaatste mbt aerosolen en ultrafijn stof en ionen in de lucht, alsmede microbiële activiteit in filters of leidingen die irritatie van luchtwegen kunnen veroorzaken ken ik van de fijnstofdiscussie omtrend stadsverkeer en klinkt plausibel. Kan wellicht worden opgelost door vaker (reeds genoemd) wisselen van filters, of door gebruik van fijnere filters. WTW-installaties dragen door de filters (bij regelmatig schoonzuigen/wisselen er van) in ieder geval bij aan een schonere luchtkwaliteit binnenhuis. Echter droogt droge lucht wel degelijk handen en lippen en, naar in aanneem, ook de longen, waardoor dan nog extra irritatie ontstaat. Bevochtigen kan dan dus wel degelijk uitkomst brengen.

Tenslotte bestaan er ook voor woningbouw WTW-installaties, die middels de uitgaande lucht naast warmte ook vocht teruggeven aan de binnenkomende lucht.

Toch wel. Koude lucht van buiten wordt in de WTW-installatie voorverwarmd, waardoor de relatieve vochtigheid omlaag gaat. Omdat het om een gesloten systeem gaat komt de verse ventilatielucht niet rechtstreeks in aanraking met warmere, relatief vochtiger lucht en kan daardoor ook geen vocht uit deze 'oude' lucht opnemen. De verse lucht is dus per definitie droger. Bij een traditioneel systeem met ventilatieroosters mag je ervan uitgaan dat de verse ventilatielucht tijdens het opwarmen (binnen, door rechtstreeks contact met de 'oude' binnenlucht) een deel van het vocht uit de 'oude' lucht haalt. Het verschil tussen 'WTW-lucht' en 'ventilatierooster-lucht' vind je terug in de hoeveelheid condens die een WTW-installatie produceert. Om de vochtbalans in evenwicht te houden zou je deze hoeveelheid condens in de ruimten terug moeten brengen.

Ik wil hier een paar dingen op tafel gooien !

Ik loop als meubelmaker vaak tegen het probleem van een te lage luchtvochtigheid aan !

Tegenwoordig word er niet meer gedweild , maar geswifferd , planten zijn lastig , en huizen en gebouwen te goed geïsoleerd , ramen openen om te luchten kost tijd en moeite , en zie daar een megaprobleem .

En dan zijn er ook nog airconditionverkopers  die op scholen en rusthuizen onnodige apparaten installeren ,die het niveau van de luchtvochtigheid  nog eens naar een gevaarlijk laag niveau brengen .

Er MOET een minimaal niveau van vocht in de lucht van 55 % RV , bij minder drogen je slijmvliezen uit ( er passeert daar 110000 liter lucht per dag ) ziektekiemen en virussen krijgen eenvoudig vat , en dit staat bekend als sickbuildingsyndroom !

Daarnaast is je concentratieboog veel korter en minder diep bij een te lage RV  , loop je automatisch vaker naar de kraan om te drinken .

In ziekenhuizen is dit mede veroorzaker van heel veel sterfgevallen , bedenk je maar eens wat er gebeurt als je onder dit soort omstandigheden een week in coma ligt ......! Een longontsteking is dan zo opgelopen .

Luchtbehandelingssystemen moeten gewoon uitgevoerd worden met een mogelijkheid om ook vocht toe de dienen , dat is goed voor mens en dier en voor hout !

...tenslotte bestaan er ook voor woningbouw WTW-installaties, die uit de uitgaande lucht naast warmte ook vocht teruggeven aan de binnenkomende lucht.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+