BouwProfs

De bouw online verbonden.

Duurzaamheid is over 5 jaar geen Unique Selling Point meer. Eens of oneens?

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw zet duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant. Vooral fabrikanten van bouwmaterialen doen dit veelvuldig. Tegelijkertijd vindt ruim zes op de tien bedrijven echter ook dat duurzaam bouwen over vijf jaar geen unique selling point meer is, maar een noodzaak. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

  • Acht op de tien fabrikanten gebruikt duurzaamheid als verkoopargument
  • Onderaannemers doen dit het minst vaak
  • Eén op de tien partijen ziet duurzaamheid over vijf jaar nog niet als noodzaak

Duurzaamheid drukt haar stempel steeds steviger op de bouwkolom. Duurzaam bouwen, Cradle2Cradle en CO2-reductie zijn een vast onderdeel geworden van het denk- en ontwikkelingsproces in de bouwsector. Bij gemiddeld 44% van de partijen in de bouwketen speelde duurzaamheid tijdens het laatste project in hoge mate een rol.

Duurzaamheid is door deze ontwikkeling voor veel bedrijven een verkoopargument geworden richting de klant. Ruim de helft van de marktpartijen geeft aan duurzaamheid hiervoor in te zetten. Vooral fabrikanten doen dit (78%). Van de advies- en bouwmanagementbureaus en ontwikkelaars zet 70% duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant, terwijl zes op de tien installateurs dit ook doet. Onderaannemers gebruiken duurzaamheid het minst vaak als verkoopargument. Van deze partij doet echter nog altijd 35% dit wel.

Toekomst duurzaamheid
Duurzaamheid is de afgelopen jaren wereldwijd steeds belangrijker geworden. Het feit dat ruim de helft van de marktpartijen duurzaamheid inmiddels als verkoopargument richting de klant gebruikt, onderstreept dit. Deze massale omarming betekent echter ook dat bedrijven met een duurzaam karakter al lang niet meer uniek zijn binnen de bouwkolom. Als deze ontwikkeling zich doorzet, dan is duurzaam bouwen straks geen unique selling point meer, maar een license to deliver.
Marktpartijen onderschrijven deze ontwikkeling. Ruim zes op de tien partijen uit de bouwkolom is het (zeer) eens met de stelling ‘over vijf jaar is duurzaam bouwen geen unique selling point meer maar een noodzaak’. Dit geldt vooral voor partijen die duurzaamheid momenteel het vaakst als verkoopargument gebruiken: fabrikanten, advies- en bouwmanagementbureaus en ontwikkelaars. Iets meer dan één op de tien partijen denkt dat duurzaam bouwen over vijf jaar nog niet zo ver is dat het zijn onderscheidende vermogen kwijtgeraakt is.

Noodzaak
Voor marktpartijen in de bouwkolom liggen er momenteel nog voldoende kansen om duurzaamheid in te zetten als verkoopargument. Vanzelfsprekend moet hierbij eerst nagegaan worden of de groene eigenschappen van hun product of dienstverlening ook aansluiten bij de reële klantbehoeften van hun doelgroep. Maar in de komende jaren zal duurzaamheid veranderen van een unique selling point in een noodzaak voor partijen die nog in het selectieproces opgenomen willen worden. Partijen waarbij duurzaamheid op dat moment nog niet in de organisatorische genen zit, zullen op termijn uit het beslissingstraject vallen. (bron: bouwkennis.nl)

Wat denkt u, is duurzaamheid over 5 jaar geen USP meer binnen de bouw? En is het een last of juist een zegen als we duurzaamheid als gemeengoed mogen gaan beschouwen? 

Weergaven: 1871

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Er van uit gaande dat gebouwen in 2020 alleen nog gebouwd mogen worden (nieuwbouw dus) met een EPC van 0 (dus nagenoeg nulenergie), de regelgeving altijd een paar jaar achter loopt op wat er gebruikelijk is binnen de markt, energie nog steeds de belangrijkste factor voor duurzaamheid is en oude(re) gebouwen met deze beweging mee zullen moeten om nog verkocht of verhuurd te worden, lijkt mij vijf jaar een logische termijn. Dat betekent wel dat er nog heel veel moet gebeuren.

Overigens moet er wel goed bekeken wordt wat dan deze "duurzaamheid" betekent. Als het alleen om de energiebesparing gaat dan klopt (denk ik) het bovenstaande, maar duurzaamheid is natuurlijk veel meer. Binnen vijf jaar zullen we al een heel stuk verder zijn maar volledig duurzaam al een langere termijn nodig hebben. Mijns inziens kan hier nog wel een termijn van minimaal tien jaar aan vast worden geplakt voordat we (ook de bestaande bouw) leegstaande panden hebben weggewerkt, werkelijk c2c bouwen, ook het energieverbruik van de gebruikers duurzaam opwekken en verder kijken dan alleen een gebouw (de hele omgeving meenemen). Maar een uitdaging moet er blijven...

 

Duurzaamheid is naast een mogelijkheid op onderscheiden in de markt, ook nog eens kostenbesparend! Dat is in deze schrale tijden een winstpunt voor de bouwkolom. Als AfbouwBox realiseren we niet alleen beperking van de CO2 uitstoot bij bouwtransporten, maar door een betere ketenregie besparen we minimaal 5% in de afbouwkosten! http://www.youtube.com/watch?v=mj52Xd_25a0 Een eye-opener voor Bouwend Nederland!

 

De komende jaren zal de levensduur verwachting van een product een steeds belangrijke plaats in gaan nemen.

Producenten zullen dan ook meer garantie's gaan afgeven op hun producten, en  de  afgeschreven producten terug nemen   om weer her te gebruiken. Dan is de keten rond en pas je 100 % C2C toe. Dit zijn USP op lange termijn die mijn inziens belangrijk zijn. De producent is dan  zelf verantwoordelijk wat het produceert.   

De verwachting valt mij nog mee. Hoewel was het niet de duitse schrijver Heine die stelde dat in Nederland alles 20 jaar later gebeurt.

De bouw gebruikt duurzaamheid als een verkoopargument, terwijl het nu al als mentaliteit hoort te zijn ingebed in gedrag en handelen van bedrijven en organisaties. Duurzaamheid verhoogt de ruilwaarde van bedrijven niet, het hoort gewoon bij markten, ondernemen en presteren. Duurzaamheid als verkoopargument is geen satisfier voor de markt/ eindgebruiker.

En wil je daar aan voorbij gaan? Dan ben je net je als de vis de laatste die ervaart dat het water is veranderd.

 

 

 

Er is altijd een baas boven baas. We zijn als land nog lang niet C02 of zelfs energieneutraal, dus zolang dat niet het geval is zal echte duurzaamheid zeker nog toegevoegde waarde hebben. Daarnaast moeten we altijd door blijven innoveren. En verder is iedereen het er denk ik wel mee eens dat elk gebouw uniek moet zijn, dus USPs zullen er altijd blijven, als wordt de term voor duurzaam bouwen dan wellicht duurzame locatie.

 

Conclusie: ONEENS!!!

Dat duurzaamheid over een aantal jaren geen USP meer zal zijn is volgens mij gewoon een feit. Dat komt vornamelijk omdat opdrachtgevers tegen die tijd duurzaamheid als eis hebben.

Dus helemaal eens met de stelling.

 

Wat de komende jaren steeds meer terrein zal (moeten) winnen zijn BETAALBAARHEID en FINANCIERBAARHEID.

Over 5 jaar moet duurzaam standaard zijn, de bedrijven die dan nog moeten ontwikkelen zullen de boot missen en uiteindelijk ophouden te bestaan. Het is een zegen om duurzaamheid als gemeengoed te beschouwen het moet de mensen echter niet meer kosten dan traditioneel bouwen en dat hoeft ook niet. Bij ons (Westerdijk) ligt de nadruk bij onze duurzame nulwoningen b.v. juist niet op steeds meer energie besparen maar wel de verbruikte zelf energie opwekken. In de looptijd van de hypotheek is voor een standaardhuis ca.  100.000,-- te besparen op energiekosten. En belangrijkste factor: de woonlasten mogen vanaf het 1e jaar geen enkele euro meer kosten dan een standaardhuis.  Elk jaar dat de energiekosten stijgen voel je het voordeel direct in de portemonnee.

Het woord duurzaamheid is inderdaad een uitgehold begrip. Als volgend jaar de overheid de energiesprestatie in nieuwbouwwoningen zou veranderen van 0,6 naar 1,2 zullen, mijns inziens, vele projecten direct omgezet worden naar deze 1,2. Door toedoen van de overheid is het duurzaam maken gelukkig noodzakelijk.

Wat een grote rol zal gaan spelen naast de door overheidswege ingestelde duurzaamheid is woongenot zoals, comfort en gezondheid. Want wonen en werken in gebouwen die weinig tot geen energie gebruiken is natuurlijk fantastisch, maar als deze gebouwen zeer slecht scoren op gebied van gezondheid en comfort wil niemand hiervoor betalen. Het moet dus een combinatie worden van energiezuinig, gezond en comfortabel.

Duurzaamheid gaat per definitie nooit over het concept van 'sellingpoint'.

Dat het daarvoor ge-of misbruikt is is een teken dat een noodzaak dermate is dat het als een commercieel 'ding' invloed heeft.

Om 'on-topic' te blijven: het kan echter nooit een duurzame insteek hebben.

Past geheel in het artikel van de Harvard Business Review van Mei 2010, "The Sustainability Imperative" (stuur ik graag op). Het verteld hetzelfde verhaal voor ALLE ondernemingen en geeft richtlijnen hoe met deze Mega trend om te gaan. Dit door naar de voorbeelden van de andere Mega trends te kijken zoals die van de kwaliteit waarborging jaren 80 en de IT jaren 90. Wat mij beangstigd is dat in vele takken van de bouw economie die kwaliteit waarborging mega trend niet echt nodig was daar men de markt toch wel had.

Nu is het dus extra roeien voor veel bedrijven. Wij gaan dit in de beton sector doen. Een culturele revolutie om van volume naar duurzame kwaliteit te gaan. Maar zeer opwindend om op deze manier meer financiële bijdrage te kunnen genereren.

Duurzaamheid is één van de grootste markten qua economisch, sociaal en ecologisch rendement.

Voordat alle gebouwen energie- en wateropbrengend zijn is er heel wat werk verzet.

Deze opgave duurt langer dan 5 jaar, maar is zeer de moeite waard, zoals genoemd in veel opzichten.

Energiebesparing cq energieneutraal is geen uitdaging, opbengst is het motto.

wie mee-ontwikkelt en realiseert heeft de markt, er is genoeg te doen.

Dus naar mijn idee duurt duurzaamheid niet alleen langer dan 5 jaar, levens lang zou ik bijna zeggen, want elk jaar duurzaamheid is rendement.

zie voor sprekende voorbeelden SusAr.nl

Duurzaamheid is enkel een unique selling point zolang het andere deel van de markt dit niet is of dit niet communiceert. Echter is duurzaamheid per definitie geen usp. Duurzaamheid heeft ook geen vast eikpunt. Over 5 jaar is duurzaamheid iets anders dan nu, waarmee het nog steeds een usp is/kan zijn alleen op andere aspecten. Maar noemen we het dan nog duurzaamheid?

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+