BouwProfs

De bouw online verbonden.

Het door de overheid ingevoerde energielabel is ruim een maand oud en verschillende discussies barsten inmiddels los. Het systeem zou fraudegevoelig zijn, het zegt weinig over de energierekening en waardeert verdergaande energiezuinige nieuwbouw niet. Dit in tegenstelling tot de redelijk geruisloze invoering van het energielabel nieuwbouw utiliteit.


ENERGIELABEL ZORGT VOOR GRIP OP ENERGIE PRESTATIES

Op dit moment kijk ik met een glimlach naar deze ontwikkeling. Eindelijk weer discussie over de (energetische) kwaliteit. Hoe meer discussie, hoe meer emotie, hoe groter de kans dat mensen in beweging komen en wij met elkaar echt grip krijgen op de energie-, comfort- en binnenmilieu prestaties.

Eind 2013 was dat anders. Toen baalde ik dat de Tweede Kamer het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen in de la schoof en de regering met het nu net ingevoerde energielabelsysteem kwam. Gelukkig zijn er altijd partijen, die los van politieke besluiten en de economische crisis, vanuit hun visie waarde hechten aan prestatieborging in de praktijk. Voor ministeries, gemeenten, bouwondernemingen, ontwikkelaars en corporaties hebben we prestaties mogen meten. Daarnaast hebben we ontwerpdocumenten, de uitvoering en oplevering gecontroleerd.


ZONDER BORGING VALLEN PRESTATIES VAAK TEGEN

Mijn ervaring is dat zonder borging de prestaties vaak tegenvallen en dat de borging op zichzelf goed te organiseren is. Twee voorbeelden uit onze praktijk.

Het eerste voorbeeld gaat over twee BREEAM Excellent gebouwen. Een kantoor waar luchtdicht bouwen tijdens de uitvoering aandacht heeft gekregen, leidde tot een gebouw dat 54% beter was (0,18 in plaats van 0,40 dm3/s*m2). Bij het andere kantoor waar luchtdicht bouwen minder aandacht kreeg, was de luchtdichtheid 2,6 keer slechter (1,05 in plaats van 0,40 dm3/s*m2).

Het tweede voorbeeld komt uit de woningbouw, waar het opnameprotocol van ISSO is toegepast. Dit protocol toetst of het de maatregelen conform het ontwerp zijn uitgevoerd. Bij een appartementencomplex was de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van 0,1 veilig, met de nodige marge uitgerekend. Het resultaat was dat bij oplevering de EPC op maar liefst zeven punten afweek. Gelukkig was de marge in de berekening groot genoeg om de afwijkingen te corrigeren. Hierdoor is een flinke financiële claim voorkomen. Zeker bij projecten waar een claim op de EPC zit, is prestatieborging geen overbodige luxe.

Het gaat nog om een beperkt aantal projecten. Maar dat maakt het niet minder interessant. Het leverde een schat aan informatie op en zorgde in bijna alle gevallen voor een verbetering van kwaliteit. Hierbij maakte het niet uit of het gaat over nieuwbouw of renovatie, woningen of utiliteit, 150 of 20.000 m2 bruto vloeroppervlak.

Het borgen van prestaties in de praktijk staat nog in de kinderschoenen. Zolang dit niet op orde is, zegt een label niet veel en is prestatiegarantie (op de energiemeter) nog een illusie. Wanneer investeringen echt moeten worden terugverdiend, zou dat wel eens snel kunnen veranderen.

Deze bijdrage is geschreven in onze Duurzaam Bouwen groep op Linkedin door Jaap Neeleman, adviseur prestatieberging bij DWA Rotterdam.

Weergaven: 375

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Energielabel.... Als ik heel slecht wil denken is het een zet van ontwikkelaars en fabrikanten om bouwactiviteiten op gang te houden/te brengen. Borging lijkt dan een goed idee.

Na dit artikel met aandacht gelezen te hebben, zie ik de link niet tussen prestatie borgen en de energiemeter. Wanneer je een bestaand pand hebt dat in de vorige eeuw is gebouwd, heb je grote kans dat de energie prestatie van dat pand niet optimaal is. Als bouwkundige zie ik waar en hoe ik verbeteringen aan mijn pand kan toepassen om het meer energiezuinig te maken, maar een leek misschien niet. Dan is zo'n energielabel, of toetsing, toch handig om dat als uitgangspunt te nemen om je pand energie zuiniger te maken?

Zou zomaar kunnen dat belanghebbenden een lobby gevoerd hebben, zoals Michaël de Vos suggereert, om de industrie te helpen. Nou en? Het resultaat zal toch voor iedereen positief zijn? Bovendien kan je de verbeteringen over vele jaren uitsmeren, als je wat krap bij kas zit, want het label heb je pas nodig wanneer je je pand verkoopt. En hoeveel mensen gaan er nu landelijk binnen afzienbare tijd hun pand verkopen?

Goed initiatief dat energielabel.

Met een boete van slechts €400,-- zullen de meeste eigenaren niet wakker liggen van deze verplichting.

Ik zie het meer als een innovatieve belastingmaatregel.
Want introduceer een energielabel met allemaal onzin verhalen erbij en waar de burger verplicht wordt hier gehoor aan te geven. Want hoe je het ook wendt of keert.....de burger komt aan het betalen.

Maar dan ga ik nog een stapje verder

Straks worden de gemeentelijke belastingen gekoppeld aan het energielabel en gaan degene die bv een energielabel A Hebben niet meer betalen dan ze nu doen, maar vanaf energielabel B gaat de burger extra belasting betalen.

Dus mensen worden straks gedwongen om hun huis energiezuinig te maken.

Tijd om te emigreren

De ontwikkeling om energielabels verplicht in te voeren zie ik positief. Het energielabel geeft op het eerste gezicht ongeveer een inschatting van de bouwfysische toestand van een gebouw, voor een deskundige én de leek.

Vooral begroet ik dat de standaards voor een A terug blijven achter eisen aan bijvoorbeeld een passiefhuis. Theoretische berekeningen van de U-waarde komen niet overeen met de dynamische warmtetransmissie in de realiteit. En wat als er over een paar jaar met de "energiewende" helemaal geen energieprobleem meer bestaat? De discussie moet scherp blijven.

Rijken die rijker worden en armen die alleen maar armer worden gaat ten dele op de grens ligt bij €170.000
Onder dat bedrag krijgt men subsidie alhier. Het lijkt me dat duurdere woningen die niet geïsoleerd zijn toch veel minder waard zijn. Kortom als de overheid zich hier mee bemoeit dan is het einde zoek.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+