BouwProfs

De bouw online verbonden.

Alle blog-berichten (556)

NPR 1090 (schoolventilatie) heeft bouwfout tot norm verheven

Nadat al vele ontwerpers en adviseurs een klaslokaal zagen als ruimte en daarom maar de verblijfsruimte-eis als waarde voor het bepalen van de benodigde ventilatie toepasten heeft tot overmaat van ramp nu ook de normcommissie de NPR1090 geakkordeerd waarin alle voorbeeldberekeningen zijn uitgevoerd met de verblijfsruimte-eis.

Leest u allen de toelichting op artikel 3.48 van het bouwbesluit waarin staat:

Bij het stellen van de eisen ten aanzien van verblijfsruimten is er van…

Doorgaan

Toegevoegd door barend jm hemmes op 20 Oktober 2010 op 13.30 — Geen reacties

Laten we de tussenhandel dan maar vallen als een baksteen?

Marco Gort heeft een prachtig idee, hij wil de tussenhandel in de baksteenmarkt uitschakelen door…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 15 Oktober 2010 op 10.00 — 14 commentaren

Vrijheid uit een potje, eerlijke Zweedse verf in NederlandVrijheid uit een potje, eerlijke Zweedse verf in Nederland

Schagen, 4 februari 2010.

Tijdens…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Smit Moose Färg op 2 Oktober 2010 op 9.55 — Geen reacties

jongeren praktijk leren als werkzoekende

We hebben veel over opleiding en laten we dan gezamenlijk wat aan doen door de jongeren die nu niet werkzaam zijn samen te laten bouwen aan iets maatschappelijks en behoudt van uitkering

Zelf heb ik ook geen werk,kom uit de praktijk en ken de theorie ,wat zou het mooi zijn om…

Doorgaan

Toegevoegd door Rinus Haarman op 21 Augustus 2010 op 12.30 — Geen reacties

Feng shui in het kader van duurzaam bouwen... tijd voor yoga!

Onlangs stond in het FD te lezen dat het Green Office van TNT in Hoofddorp op Feng Shui-aspecten is doorgelicht. Aniel Ramjanam is feng-shui master en adviseert over vitaal bouwen. Hij ziet een ommekeer in de bouwwereld. Ramjanam: “De bouwwereld is…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 10 Augustus 2010 op 13.00 — 25 commentaren

Aandeel zuinige verlichting neemt toe.

Het gebruik van energiebesparende verlichting is in Nederland in opmars. Dat blijkt uit de rapportage van de Taskforce Verlichting over de eerste helft van 2010, die onlangs verschenen is.

In een gemiddeld huishouden is het aantal spaar- en ledlampen gestegen naar 8 (bijna 25%), waar dit in 2006 nog 3 was. 43% van de kantoren gebruikt inmiddels aanwezigheidsdetectie, tegen 18% in 2006. In ziekenhuizen bezit 49% daglicht-afhankelijke regelingen, tegen 33% in 2004. 30% van de… Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 17 Juli 2010 op 16.00 — 1 commentaar

Het gaat slechter met de huizenmarkt

De NVM heeft wat mij betreft de beste cijfers over de woningmarkt. Onbewist.

Soms ben ik het niet eens met hun analyse of met het bericht dat ze de markt in willen zetten. Ze praten de markt dan omhoog. Dat is niet goed, niet eerlijk, niet transparant. Deze week komen ze met de

kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2010.Bij JAAP.NL hebben we ook interessante cijfers en…

Doorgaan

Toegevoegd door Han Tuttel op 7 Juli 2010 op 10.42 — Geen reacties

Instroom jongeren bouw- en infrasector stagneert.Het aantal werknemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw is het eerste kwartaal van 2010 gedaald met bijna 3.500. In de gespecialiseerde aannemerij en de infra is deze afname veel minder sterk.

Voor alle drie branches geldt echter dat de grootste daling zich aftekent bij de jonge instroom. Het aantal werknemers jonger dan 20 jaar is met eenderde tot bijna de helft afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 5 Juli 2010 op 12.00 — 1 commentaar

Steeds meer energielabels afgegeven.

Uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), dat werd uitgevoerd in opdracht van NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, blijkt dat per 1 januari 2010 inmiddels 22 procent van alle woningen in Nederland een energielabel heeft.

Het aandeel van de lagere energielabels (E, F en G) in de totale voorraad van woningen blijkt verder af te nemen. In november 2008 bedroeg dit percentage 37 procent, in februari 2010 was dit nog 32… Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 27 Juni 2010 op 7.30 — Geen reacties

BAM-dochter realiseert hoofdzetel Europese Raad.

Interbuild, een dochtermaatschappij van BAM en actief op de utiliteitsbouwmarkt van Vlaanderen en Brussel heeft mede-opdracht verworven voor de bouw van de hoofdzetel van de Europese Raad. Het betreft de uitbreiding en renovatie van Résidence Palace, aan de Wetstraat in het hart van de Europese wijk van Brussel. Met het project is circa € 180 mln gemoeid waarvan zeventig procent voor Interbuild.De hoofdzetel van de Europese Raad is een…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 22 Juni 2010 op 11.39 — 1 commentaar

Milieubelasting kantoorpanden: niets doen of licht renoveren geen optie.Kantoorgebouwen zonder groen energielabel belasten het milieu dusdanig dat vanuit milieuoogpunt niets doen of licht renoveren geen verantwoorde opties zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door W/E Adviseurs in opdracht van Agentschap NL. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de opties slopen in combinatie met nieuwbouw en ingrijpend renoveren van kantoorpanden qua milieubelasting even goed scoren.Het huidige aanbod van…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 10 Juni 2010 op 15.30 — Geen reacties

Chemiewijzer gepresenteerd tijdens jaarvergadering VNCI.

Op 2 juni jongstleden is tijdens de jaarlijkse vergadering van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) de Chemiewijzer gepresenteerd. Dit vond plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De Chemiewijzer is te vinden via…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 5 Juni 2010 op 10.00 — Geen reacties

Grote belangstelling voor subsidie grootschalige zonnestroom-installaties.

De subsidiepot voor grootschalige zonnestroom-installaties die op 31 mei opende is ook weer binnen één dag overtekend. Het gaat daarbij om subsidie voor installaties met een vermogen groter dan 15 kWp tot en met maximaal 100 kWp. Voor deze installaties is minimaal 85 m² dak nodig. Daarom is deze subsidie vooral bij ondernemers erg in trek.NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, die de subsidieregeling uitvoert, ontving op 31 mei… Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 2 Juni 2010 op 12.00 — Geen reacties

Inzet Natuur- en Milieueducatie versterkt klimaatbeleid Zuid-Holland.

Op 26 mei is in het Provinciehuis van Zuid-Holland de campagne STROOM! gestart. Met de ondertekening van een bestuurlijke intentieverklaring door gemeenten, waterschappen en provincie Zuid-Holland geven de deelnemers aan de komende vier jaar Natuur- en Milieueducatie actief in te zetten. Met de campagne STROOM! worden educatieve energie- en waterprojecten aangeboden aan basisscholen en het voortgezet onderwijs. Deze projecten worden mede mogelijk… Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 31 Mei 2010 op 15.22 — Geen reacties

Planbureau beoordeelt duurzaam karakter van de verkiezingsprogramma's.

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de verkiezingsprogramma’s vergeleken. Hieronder integraal de paragraaf Klimaat en Energie. Alle partijen reduceren de uitstoot van broeikasgassen, al is de daling bij de voorstellen van VVD en PVV duidelijk minder dan die bij de andere partijen – bij GroenLinks is de daling het grootst. Uitgezonderd VVD en PVV brengen alle…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 26 Mei 2010 op 14.00 — Geen reacties

Schouwen-Duiveland biedt nieuwe regeling voor energiezuinig huis.

Huiseigenaren op Schouwen-Duiveland kunnen binnenkort maximaal 1400 euro subsidie krijgen als zij hun woning energiezuiniger maken. Het geld komt van het Rijk, de provincie Zeeland en en de gemeente Schouwen-Duiveland. Provincie en gemeente werken nog aan de regeling, die naar verwachting eind juni, begin juli in werking treedt. Deze instanties betalen ieder 350 euro als de huiseigenaar de duurzaamheid van zijn woning verbetert van bijvoorbeeld…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 25 Mei 2010 op 9.00 — Geen reacties

Haagtechno overgenomen door Panasonic.

Panasonic maakt vandaag bekend dat zij haar reeds lang bestaande Nederlandse distributiepartner Haagtechno BV overneemt van Rexel SA. Rexel SA is wereldwijd marktleider in de

distributie van elektrotechnische materialen.De overeenkomst, die gisteren is getekend, en waarvoor goedkeuring is aangevraagd bij de

Mededingingsautoriteit, is de eerste aanzet in de oprichting van Panasonic Nederland.

Panasonic kan hierdoor direct… Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 21 Mei 2010 op 9.30 — Geen reacties

Team 4D wint ontwerpwedstrijd Duurzaam Drijvend Bouwen.

" Een uiterst eenvoudig en conceptueel goed afgewogen ontwerp', oordeelde de jury van ontwerpwedstrijd Duurzaam Drijvend Bouwen. Het winnende ontwerp van team 4D is een woonboot die meedraait met de zon, zodat zonnewarmte optimaal wordt benut. De wedstrijd, waaraan 53 teams meededen, stimuleert energieneutraal en Cradle-to-Cradle bouwen op het water.

Het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer schreef vorig jaar een ontwerpwedstrijd uit voor een…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 20 Mei 2010 op 16.42 — Geen reacties

Wijzigingen subsidieregels voor zonneboilers en lucht/water-warmtepompen.Met ingang van 19 mei wijzigt minister Van der Hoeven van Economische Zaken de subsidieregels voor twee duurzame warmte installaties: zonneboilers en lucht/water-warmtepompen. De installaties vallen onder de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen, die wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lucht/water-warmtepompen

Lucht/water-warmtepompen kunnen een goede, effectieve…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 20 Mei 2010 op 12.00 — Geen reacties

Duurzaamheidskansen: van theorie naar praktijk.

De inschrijving voor de Hibin Branchedag is geopend. Dit jaarlijkse congres voor de bouwmaterialen handel en bouwtoelevering vindt plaats op dinsdag 15 juni in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Het congres is gratis toegankelijk voor leden, buitengewone leden en…

Doorgaan

Toegevoegd door Michel Eek op 14 Mei 2010 op 12.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+